Default Header Image

Colaborare internaţională

Catedra  colaborează, în plan ştiinţific, cu instituţii similare din ţară şi de peste hotare (România, Germania, Portugalia, Croaţia, SUA, Sudan, Republica Belarus). Anual, Gh. Baciu, A. Pădure, V. Şarpe, E. Lungu şi A. Bondarev participă la lucrările Academiei Balcanice de Ştiinţe Judiciare, iar unii (A. Pădure, A. Bondarev) şi la şedinţele Congresului anual al Societăţii Ştiinţifice de Medicină Legală din Germania. La moment, Andrei Pădure participă, prin colaborare cu medicii legişti din România, la elaborarea unei monografii consacrate aspectelor etice în activitatea medico-legală.