Default Header Image

Orar

Orarul general al Catedrei pentru anul de studii 2022/2023

**********HIDEN TEXT**********(options: none-inline)

Anul de studii/Year of study - 2022/2023

******************************SEMESTRUL DE TOAMNĂ**********
 
Semestrul de toamnă/Autumn semester
******************************MEDICINA 1, ANUL 4**********
 
Medicină I, anul IV
******************************MEDICINA 1, ANUL 6**********
 
Medicină I, anul VI
******************************MEDICINA 2, ANUL 6**********
 
Medicine II, VI year
******************************STOMATOLOGIE, ANUL 4**********
 
Stomatologie anul IV/Dentistry IV year
******************************AMG, ANUL 4**********
 
AMG
******************************SEMESTRUL DE PRIMĂVARĂ********** 
 
Semestrul de primăvară
 
Medicină I, anul VI

1.  M1712 - M1717 (20.01.2023-02.02.2023): Prelegeri; Lecții practiceExamen (06.02.2023)

2.  M1701 - M1706 (13.03.2023-24.03.2023): Prelegeri; Lecții practiceExamen (14.03.2022)

3.  M1707 - M1711 (04.04.2022-25.04.2023): Prelegeri; Lecții practice; Examen (27.04.2023)

 
Medicine II, VI year
 
Medicină preventivă, anul V
 
Stomatologie/Stomatology, anul/year IV
 
Optometrie, anul II
 
Discipline opționale, anul I 

Orarul recuperărilor 

Cerințe față de referatul pentru lucrul individual