Default Header Image

Acte normative

 
Acte internaționale
 • Declarația universală a Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale. Adoptată la New York, 10.12.1948, publicată în ediţia oficială „Tratate Internaţionale”, 1998, vol. 1, p. 11. RM a aderat la Declaraţie prin Hotărârea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990, publicată în Veştile nr. 8, 1990.
 • Convenţia Internaţională cu privire la drepturile copilului. Adoptată la New York, 20.11.1989, publicată în ediţia oficială „Tratate Internaţionale”, 1998, vol. 1, p. 51, ratificată de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 408-XII din 12.12.1990, publicată în Veştile nr. 12, 1990.
 • Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Adoptată la Roma, 4.11.1950, publicată în ediţia oficială „Tratate Internaţionale”, 1998, vol. 1, p. 341, ratificată de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 1298-XIII din 24.07.1997, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 54-55 din 21.08.1997.
 • Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice. Adoptat la New York, 16.12.1966, publicat în ediţia oficială „Tratate Internaţionale”, 1998, vol. 1, p. 30, ratificat de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990, publicată în Veştile nr. 8, 1990.
 • Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale. Adoptat la New York, 16.12.1966, publicat în ediţia oficială „Tratate Internaţionale”, 1998, vol. 1, p. 18,  ratificat de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990, publicată în Veştile nr. 8, 1990.
 • Convenţia Europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Adoptată la Strasbourg, 26.11.1987, publicată în ediţia oficială „Tratate Internaţionale”, 1998, vol. 1, p. 331, ratificată de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 1238-XIII din 09.07.1997, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 48 din 24.07.1997.
 • Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Adoptată la New York, 10.12.1984, publicată în ediţia oficială „Tratate Internaţionale”, 1998, vol. 1, p. 129, ratificată de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 473-XIII din 31.05.1995, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34 din 22.06.1995.
 • Protocolul 1 la Convenţia Europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Adoptat la Strasbourg, 4.11.1993, ratificat de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 1238-XIII din 09.07.1997, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 48 din 24.07.1997.
 • Protocolul 2 la Convenţia Europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Adoptat la Strasbourg, 4.12.1993, ratificat de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 1238-XIII din 09.07.1997, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 48 din 24.07.1997.
 • Protocolul opțional la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Adoptat la New York, 18.12.2002, ratificat de RM prin Legea Parlamentului nr. 66-XVI din 30.03.2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 66-69 din 28.04.2006.
 • Protocolul opțional la pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice. Adoptat la New York, 16.12.1966, ratificat de RM prin Legea Parlamentului nr. 260-XVI din 06.12.2007, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 198-202 din 21.12.2007.
 
Legi
 
Ordine ministeriale și altele
 • Ordin MS nr.155 din 24.02.2012 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind intervenția instituțiilor medicale în cazurile de violență în familie
 • Ordin MS nr.303 din 06.05.2010 cu privire la asigurarea accesului la informația privind propriile date medicale și lista intervențiilor medicale care necesită perfectarea acordului informat
 • Ordin MS nr.902 din 10.09.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de comunicare dintre instituțiile medico-sanitare, instituțiile de sănătate publică și mijloacele mass-media a informațiilor care se referă la copii
 • Ordinul MS nr.199 din 27.06.2003 cu privire la Regulamentul de apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale, Monitorul Oficial nr. 170-172 din 08.08.2003
 • Ordinul MS nr.157 din 30.05.2005 cu privire la implementarea în practica medico-legală și neurochirurgicală a indicațiilor metodice ”Aprecierea medico-legală a gravității vătămării corporale în traumele cranio-cerebrale”
 • Ordinul MS, DSS şi DTI nr. 132/47/50 din 29 aprilie 2004 „Cu privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (formular nr. 106/e), certificatului medical constatator al decesului în perioada perinatală (formular nr. 106-2/e), a registrelor şi a regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare al acestora”
 • Ordinul MS, MDI, BNS nr.72/23/13 din 15.02.2006 despre modificarea ordinului Ministerului Sănătății, Departamentului Statistică şi Sociologie şi Departamentului Tehnologii Informaționale nr. 132/47/50 din 29 aprilie 2004 „Cu privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (formular nr. 106/e), certificatului medical constatator al decesului în perioada perinatală (formular nr. 106-2/e), a registrelor şi a regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare al acestora”
 • Regulamentul expertizei medico-legale a cadavrului (aprobat de MS la 24.02.1999)