Default Header Image

scurt istoric

Actualmente, studiile universitare la Catedra de medicină legală sunt destinate studenților de la facultățile de Medicină nr. 1, Medicină nr. 2, Stomatologie și de la programul de studii Sănătate publică. În cadrul Catedrei mai sunt instruiți atât rezidenții-medici legiști, morfopatologi și chirurgi, cât și medicii legiști practicieni în contextul educației medicale continue. Concomitent, angajații Catedrei participă la instruirea cadrelor de juriști la facultățile de drept de la Universitatea de Stat din Moldova, de la Institutul Național al Justiției și de la Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”.

Angajații Catedrei au publicat circa 900 de lucrări științifice, inclusiv 18 monografii, 6 manuale, 13 cursuri didactice și indicații metodice. Au fost obținute 50 de certificate de inovații și 11 brevete de invenții. Opt lucrări au fost patentate.