Default Header Image

ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ

PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE
1.    LUNGU, E.; COVATA, S.; SERBULENCO, A. Frecvența și structura traumatismelor de transport în municipiul Chișinău. In: Culegere de articole al III-lea Congres Internațional al medicilor legiști din Republica Moldova, consacrat aniversării a 70 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală. Chişinău, 2021, 8 Octombrie, p. 22-25. ISBN 978-9975-87-878-4.
2.    PĂDURE, A.; GLAVAN, P. Exercitarea fără drept a profesiunii de medic. Aspecte juridice și etice. In: Culegere de articole al III-lea Congres Internațional al medicilor legiști din Republica Moldova, consacrat aniversării a 70 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală. Chişinău, 2021, 8 Octombrie, p. 92-95. ISBN 978-9975-87-878-4.
3.    TOPAL, C.; PĂDURE, A.; BONDAREV, A.; GLAVAN, P. Caz anomic de omucidere în familie. International Conference „Homicide within family interdisciplinary perspectives”, București, România. 2021, 24-26 noiembrie.

FORURI ȘTIINȚIFICE
Internaționale
1.    Научно-практическая конференция „Судебно-медицинские, клинико-морфологические и гуманитарные аспекты пандемии Covid-19”. РФ, Moсква, Online. 23.12.2020.
2.    Научно-практическая конференция „Экспертиза тяжести вреда здоровью”. РФ, Moсква, Online. 18.02.2021.
3.    Al III-lea Congresul Internațional al medicilor legiști din Republica Moldova consacrat aniversării a 70 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală. Republica Moldova, Chișinău.  Online, 08.10.2021.
4.    Научно-практическая конференция „Судебно-медицинские экспертизы по гражданским делам”. РФ, Moсква, Online. 16.11.2021.

Naționale
1.    Webinarul „Unele aspecte privind organizarea activității de expertiză medico-legală”. Chișinău, CML, 28.01.2021.
2.    Webinarul „Diagnosticarea macro- și microscopică a infecției COVID-19”. Chișinău, CML, 25.02.2021.
3.    Webinarul „Prelevarea și gestionarea probelor biologice pentru cercetările toxicologice și medico-criminalistice”. Chișinău, CML, 29.04.2021.
4.    Webinarul „Prelevarea și gestionarea probelor biologice pentru cercetările histologice, sero-citologice și genetice”. Chișinău, CML, 24.06.2021.
5.    Conferința științifică anuală ”Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”. USMF „Nicolae Testemițanu”. RM, Chișinău. Online 20-22.10.2021.
6.    Webinarul ”Probleme stringente ale traumatologiei medico-legale și psihiatriei judiciare” Chișinău, CML, 25.11.2021.