Default Header Image

Biblioteca

 
Biblioteca Științifică Medicală a I.P. U.S.M.F. Nicolae Testemițanu
 
Material metodic și didactic
 1. PĂDURE, A. Deficiențele asistenței medicale cu profil chirurgical sub aspect medico-legal. – Chișinău: CEP Medicina, 2014. – 235 p.
 2. ŞARPE, V. Medico-legal examination of the person: Methodic and didactic guideline. Chişinău: Medicina, 2013. 30p.
 3. ŞARPE, V. Medico-legal examination of the cadaver: Methodic and didactic guideline. Chişinău: Medicina, 2013. 41p.
 4. PĂDURE, A., BONDAREV, A. Infanticide. Neonaticide. Medico-legal examination of newborn cadavers. Methodic and didactic guideline. Chişinău: Medicina, 2015. 28 p.
 5. PĂDURE, A., BONDAREV, A. Principiile de elaborare a diagnosticului medico-legal: Ghid metodic și didactic. – Chișinău, CEP Medicina, 2017. – 46 p.
 6. ȘARPE, V., LUNGU, E. Blunt and sharp force injuries. Methodic and didactic guideline. Chişinău: Medicina, 2020. 46p.
 7. LUNGU, E., ȘARPE, V. Firearm injuries. Methodic and didactic guideline. Chişinău: Medicina, 2020. 44p.
 8. PĂDURE, A. Instrucțiune privind răspunsul Centrului de Medicină Legală la cazurile de violență în familie, inclusiv ca formă de violență împotriva femeilor. Chișinău, 2021. 40p.
 9. Managementul clinic al cazurilor de viol. Protocol Clinic Standardizat. Chișinău, 2021. 106p.
 10. UNGUREAN, S. Medicina legală. Manual. Chișinău: Știința, 1993. 413p.
 11. PĂDURE A., ȚURCAN-DONȚU A. Domestic and gender-based violence (training manual); Women’s Law Center, UNDP Moldova. – Chişinău, 2022  – 176p.
 12. PĂDURE A., ȚURCAN-DONȚU A. Violența în familie și în bază de gen (suport de curs); Centrul de Drept al Femeilor, PNUD Moldova. – Chişinău, 2022  – 176p.
 13. ПЭДУРЕ А. ЦУРКАН-ДОНЦУ А. Насилие в семье и гендерное насилие: (учебное пособие); Центр по правам женщин, ПРООН Молдова. – Кишинэу, 2022. – 187p.
 14. DOLEA, I., CATARAGA, O., COȘLEȚ, M., ȘARPE V., PĂDURE A., LUNGU E., GROSU V. Ghidul ordonatorului expertizei judiciare / Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, Institutul de Reforme Penale. – Chişinău: Bons Offices, 2022. – 276 p.
 15. Pădure, Andrei. Examinarea medico-legală a copilului-victimă a violenței fizice și sexuale: Ghid metodic și didactic. Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii (CNPAC). –
  Chișinău: Bons Offices, 2022, 66 p.