Default Header Image

Publicaţii

Cărţi

BACIU, Gh. O viaţă de zbucium. Chişinău: Tipografia Centrală, 2009. 388p.

BACIU, Gh. Oraşul Bălţi şi oamenii lui. Chişinău: Tipografia Centrală, 2011. 496p.

Monografii

PLAHTEANU, M., BACIU, GH., PĂDURE, A. Aspecte medico-legale lezionale în traumatologia mecanică. Iaşi: Performantica, 2004. 374p.

BACIU, GH., PĂDURE, A., ŞARPE, V. Traumatismele mecanice în aspect medico-legal. Chişinău: Medicina, 2006. 256p.

PĂDURE, A. Evaluarea medico-legală a deficienţelor din asistenţa medicală de profil chirurgical. Chişinău: Medicina, 2011. 141p.

BACIU,Gh. Profesorii universitari, absolvenţi ai USMF ”Nicolae Testemiţanu”. Chişinău: Reclama, 2012. 296p.

Suporturi de curs

TETERCEV, V., MATEICIC, V., PĂDURE, A. Examinarea medico-legală a cadavrului la faţa locului: Material didactic. Chişinău: Elan-Poligraf, 2004. 68 p.

BACIU,Gh. Medicina legală: Suporturi de curs. Cartea XIV, partea II. Chişinău, 2009. p.143-208

BACIU, Gh. Curs de Medicină Legală. Chişinău, 2013. 302p.

Recomandări metodice

BACIU, Gh., GAVRILIUC, M., ZAPUHLÂH, Gr., ş. a. Aprecierea medico-legală a gravităţii vătămării corporale în traumele cranio-cerebrale: Indicaţii metodice. Chişinău: Medicina, 2005. 30p.

PĂDURE, A., BACIU, Gh., HOTINEANU ,  V. Cerinţele înaintate faţă de perfectarea fişei medicale a bolnavului de staţionar (formularul 003/e). Chişinău: Medicina, 2009. 18p.

ŞARPE, V. Medico-legal examination of the person: Methodic and didactic guideline. Chişinău: Medicina, 2013. 30p.

ŞARPE, V. Medico-legal examination of the cadaver: Methodic and didactic guideline. Chişinău: Medicina, 2013. 41p.

Ghiduri practice

DOLEA, I., DORAŞ, S., BACIU, Gh.ş. a. Expertiza judiciară în cauzele privind minorii: Ghid practic. Chişinău: Combinatul Poligrafic, 2005. 136p.

BACIU, Gh. Expertiza medico-legală a cadavrului şi persoanei. Chişinău: Medicina, 2008. 178p.

Articole din reviste cu factor de impact

PĂDURE, A., GRAMMA, R. Dreptul pacientului la informare şi consecinţele nerespectării acestuia. Revista Română de Bioetică. 2011, 2, p.33-39

Articole din reviste editate în străinătate

PĂDURE, A., BACIU, Gh., BONDAREV, A. Level of surgeon’s knowledge of the patient’s rights in the Republic of Moldova. Folia SocietatisMedicinaeLegalisSlovacae.2011, 1(2),p.32-36

ПЭДУРЕ, А. Права пациента в Республике Молдова. Клiнiчна та експериментальна патологiя. 2011, 10(2,36), p.142-145.