Default Header Image

ACTIVITATE CLINICĂ

VOLUMUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ (VAM)

Notă:
E – efectuarea de sinestătător a deprinderilor practice;
A – asistarea și consultarea cu medicul în problema dată;
I  – interpretarea problemei date.
 

 
Competențe pentru anul I
 
Competențe pentru anul II
 
Competențe pentru anul III
 
Competențe pentru toți anii de studii

NOTĂ: Cercetările medico-legale sunt parte componentă a actului de justiție,
din care motiv toate activitățile medico-legale pot fi realizate de medicul rezident
doar sub patronajul expertului judiciar medico-legal.
Medicul rezident nu este împuternicit să semneze de sine stătător documente medico-legale.