Default Header Image

scurt-istoric

La momentul actual studiile universitare la catedra de Medicină legală sunt destinate studenților de la Facultatea de Medicină nr. 1, Medicină nr. 2, Stomatologie și Sănătate publică. În cadrul catedrei mai sunt instruiți rezidenții medici legiști, morfopatologi și chirurgi, dar și medicii legiști practicieni în contextul educației medicale continui. Concomitent, angajații catedrei participă la instruirea cadrelor de juriști la facultățile de drept de la Universitatea de Stat din Moldova, Institutul Național al Justiției și Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”.

Angajații catedrei au publicat circa 900 de lucrări științifice, inclusiv 18 monografii, 6 manuale, 13 cursuri didactice și indicații metodice. Au fost obținute 50 de certificate de inovații și 11 brevete de invenții. Opt lucrări au fost patentate.