Публикации

Книги:

 1. Baciu Gh. O viațг de zbucium. Chișinгu: ”Tipografia Centralг”, 2009. 388p.
 2. Baciu Gh. Orașul Bгlți și oamenii lui. Chișinгu: ”Tipografia Centralг”, 2011. 496p.

Монографии:

 1. Plahteanu M., Baciu Gh., Pгdure A. Aspecte medico-legale lezionale оn traumatologia mecanicг. Iași: Performantica, 2004. 374p.
 2. Baciu Gh., Pгdure A., Єarpe V. Traumatismele mecanice оn aspect medico-legal. Chiєinгu: CEP Medicina, 2006. 256p.
 3. Pгdure A. Evaluarea medico-legalг a deficiențelor din asistența medicalг de profil chirurgical. Chișinгu: CEP Medicina, 2011. 141p.
 4. Baciu Gh. Profesorii universitari, absolvenți ai USMF ”Nicolae Testemițanu”. Chișinгu: Tipogr. Reclama, 2012. 296p.

Cours d’enseignement:

 1. Tetercev V., Mateicic V., Pгdure A. Examinarea medico-legalг a cadavrului la faюa locului (material didactic). Chiєinгu: “Elan-Poligraf”, 2004. 68 p.
 2. Baciu Gh. Medicina legalг. Suporturi de curs. Cartea XIV, partea II. Chiєinгu, 2009. p.143-208
 3. Baciu Gh. Curs de Medicinг Legalг. Chișinгu, 2013. 302p.

Mетодические указания:

 1. Baciu Gh., Gavriliuc M., Zapuhlвh Gr., Cuvєinov I., Mutoi Gr., Tetercev V., Pгdure A. Aprecierea medico-legalг a gravitгюii vгtгmгrii corporale оn traumele cranio-cerebrale (indicaюii metodice). Chiєinгu: CEP Medicina, 2005. 30p.
 2. Pгdure A., Baciu Gh., Hotineanu Vl. „Cerinюele оnaintate faюг de perfectarea fiєei medicale a bolnavului de staюionar (formularul 003/e)”. Chiєinгu: CEP Medicina, 2009. 18p.
 3. Șarpe V. Medico-legal examination of the person (methodic and didactic guideline). Chișinгu: CEP Medicina, 2013. 30p.
 4. Șarpe V. Medico-legal examination of the cadaver (methodic and didactic guideline). Chișinгu: CEP Medicina, 2013. 41p.

Практические руководства:

 1. Dolea I., Doraє S., Baciu Gh., Pгdure A., Coєciug I., Rоjicova S. Expertiza judiciarг оn cauzele privind minorii (ghid practic). Chiєinгu: Combinatul Poligrafic, 2005. 136p.
 2. Baciu Gh. Expertiza medico-legalг a cadavrului єi persoanei. Chiєinгu: CEP Medicina, 2008. 178p.

Articles dans des revues а facteur d’impact:

 1. Pгdure A., Gramma R. Dreptul pacientului la informare și consecințele nerespectгrii acestuia. Revista Romвnг de Bioeticг. 2011, 2, p.33-39

Статьи опубликованные в международный журналах:

 1. Pгdure A., Baciu Gh., Bondarev A. Level of surgeon’s knowledge of the patient’s rights in the Republic of Moldova. Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. 2011, nr.II, vol.1, p.32-36
 2. Пэдуре А.М. Права пациента в Республике Молдова. Клiнiчна та експериментальна патологiя. 2011, nr.2(36), T.10, p.142-145