Istoric

Catedra Medicină legalăCatedra a fost fondată în anul 1945 şi a fost condusă până în 1949 de către conf. Elena Ciucimariov. Timp de 17 ani (1949–1966) şef al catedrei a fost profesorul Petru Areşev. Între anii 1966–1968 şi 1975–1995 catedra a fost condusă de prof. Gheorghe Botezatu. O perioadă scurtă de timp (1968–1971) funcţia de şef al catedrei a deţinut-o prof. A. Kurdiumov, iar pe parcursul anilor 1971–1975 – prof. V. Parfentiev. În 1995 şef al catedrei devine profesorul Gheorghe Baciu, iar din anul 2008 şef al catedrei este conferenţiarul universitar Andrei Pădure.

Procesul de studii a început în martie 1946 la cursul de Medicină legală. La momentul actual studiile universitare sunt destinate studenţilor de la Facultatea de Medicină nr. 1, Medicină nr. 2, Stomatologie şi Sănătate publică. Începând cu anul 2010 în cadrul catedrei este predat cursul Dreptul medical. În activitatea didactică, colaboratorii catedrei aplică pe larg metode interactive de predare. În cadrul catedrei mai sunt instruiţi rezidenţii medici legişti, morfopatologi şi chirurgi, dar şi medicii legişti practicieni în contextul educaţiei medicale continue. Concomitent, angajaţii catedrei participă la instruirea cadrelor de jurişti la facultăţile de drept de la Universitatea de Stat din Moldova, Institutul Naţional al Justiţiei şi Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”.

Între anii 1950–1966, activitatea ştiinţifică s-a axat pe tema bolilor preexistente în expertiza persoanelor şi morţii violente. Începând cu anul 1995 cercetările ştiinţifice sunt centrate pe problema „Etiopatogenia morţii violente şi elaborarea criteriilor expertizei medico-legale”. De asemenea sunt consacrate calităţii asistenţei medicale şi drepturilor pacienţilor.

Angajaţii catedrei au publicat circa 900 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 18 monografii, 6 manuale, 13 cursuri didactice şi indicaţii metodice. Au fost obţinute 50 de certificate de inovaţii şi 11 brevete de invenţii. Opt lucrări au fost patentate.

Sub egida catedrei au fost organizate 12 foruri ştiinţifice (inclusiv cu participare internaţională) şi editate culegeri de lucrări. Până în prezent au fost susţinute 4 teze de doctor habilitat în științe medicale (P. Areşev, 1964; Gh. Botezatu, 1973; Gh. Baciu, 1983; A. Pădure, 2011) şi 17 teze de doctor în științe medicale. De la fondare, în cadrul catedrei au activat medici legişti notorii precum N. Volkova, A. Solohin, S. Ungurean, A. Susanu, Gr. Mutoi, I. Cuvşinov.