• Ordin MS nr.155 din 24.02.2012 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind intervenția instituțiilor medicale în cazurile de violență în familie
  • Ordin MS nr.303 din 06.05.2010 cu privire la asigurarea accesului la informația privind propriile date medicale și lista intervențiilor medicale care necesită perfectarea acordului informat
  • Ordin MS nr.902 din 10.09.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de comunicare dintre instituțiile medico-sanitare, instituțiile de sănătate publică și mijloacele mass-media a informațiilor care se referă la copii
  • Ordinul MS nr.199 din 27.06.2003 cu privire la Regulamentul de apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale, Monitorul Oficial nr. 170-172 din 08.08.2003
  • Ordinul MS nr.157 din 30.05.2005 cu privire la implementarea în practica medico-legală și neurochirurgicală a indicațiilor metodice ”Aprecierea medico-legală a gravității vătămării corporale în traumele cranio-cerebrale”
  • Ordinul MS, DSS şi DTI nr. 132/47/50 din 29 aprilie 2004 „Cu privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (formular nr. 106/e), certificatului medical constatator al decesului în perioada perinatală (formular nr. 106-2/e), a registrelor şi a regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare al acestora”
  • Ordinul MS, MDI, BNS nr.72/23/13 din 15.02.2006 despre modificarea ordinului Ministerului Sănătății, Departamentului Statistică şi Sociologie şi Departamentului Tehnologii Informaționale nr. 132/47/50 din 29 aprilie 2004 „Cu privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (formular nr. 106/e), certificatului medical constatator al decesului în perioada perinatală (formular nr. 106-2/e), a registrelor şi a regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare al acestora”
  • Regulamentul expertizei medico-legale a cadavrului (aprobat de MS la 24.02.1999)