• Declarația universală a Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale. Adoptată la New York, 10.12.1948, publicată în ediţia oficială „Tratate Internaţionale”, 1998, vol. 1, p. 11. RM a aderat la Declaraţie prin Hotărârea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990, publicată în Veştile nr. 8, 1990.
  • Convenţia Internaţională cu privire la drepturile copilului. Adoptată la New York, 20.11.1989, publicată în ediţia oficială „Tratate Internaţionale”, 1998, vol. 1, p. 51, ratificată de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 408-XII din 12.12.1990, publicată în Veştile nr. 12, 1990.
  • Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Adoptată la Roma, 4.11.1950, publicată în ediţia oficială „Tratate Internaţionale”, 1998, vol. 1, p. 341, ratificată de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 1298-XIII din 24.07.1997, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 54-55 din 21.08.1997.
  • Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice. Adoptat la New York, 16.12.1966, publicat în ediţia oficială „Tratate Internaţionale”, 1998, vol. 1, p. 30, ratificat de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990, publicată în Veştile nr. 8, 1990.
  • Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale. Adoptat la New York, 16.12.1966, publicat în ediţia oficială „Tratate Internaţionale”, 1998, vol. 1, p. 18,  ratificat de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990, publicată în Veştile nr. 8, 1990.
  • Convenţia Europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Adoptată la Strasbourg, 26.11.1987, publicată în ediţia oficială „Tratate Internaţionale”, 1998, vol. 1, p. 331, ratificată de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 1238-XIII din 09.07.1997, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 48 din 24.07.1997.
  • Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Adoptată la New York, 10.12.1984, publicată în ediţia oficială „Tratate Internaţionale”, 1998, vol. 1, p. 129, ratificată de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 473-XIII din 31.05.1995, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34 din 22.06.1995.
  • Protocolul 1 la Convenţia Europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Adoptat la Strasbourg, 4.11.1993, ratificat de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 1238-XIII din 09.07.1997, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 48 din 24.07.1997.
  • Protocolul 2 la Convenţia Europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Adoptat la Strasbourg, 4.12.1993, ratificat de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 1238-XIII din 09.07.1997, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 48 din 24.07.1997.
  • Protocolul opțional la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Adoptat la New York, 18.12.2002, ratificat de RM prin Legea Parlamentului nr. 66-XVI din 30.03.2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 66-69 din 28.04.2006.
  • Protocolul opțional la pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice. Adoptat la New York, 16.12.1966, ratificat de RM prin Legea Parlamentului nr. 260-XVI din 06.12.2007, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 198-202 din 21.12.2007.