Publications

Books:

 1. Baciu Gh. O viață de zbucium. Chișinău: ”Tipografia Centrală”, 2009. 388p.
 2. Baciu Gh. Orașul Bălți și oamenii lui. Chișinău: ”Tipografia Centrală”, 2011. 496p.

Monographs:

 1. Plahteanu M., Baciu Gh., Pădure A. Aspecte medico-legale lezionale în traumatologia mecanicг. Iași: Performantica, 2004. 374p.
 2. Baciu Gh., Pădure A., Șarpe V. Traumatismele mecanice în aspect medico-legal. Chișinău: CEP Medicina, 2006. 256p.
 3. Pădure A. Evaluarea medico-legală a deficiențelor din asistența medicală de profil chirurgical. Chișinău: CEP Medicina, 2011. 141p.
 4. Baciu Gh. Profesorii universitari, absolvenți ai USMF ”Nicolae Testemițanu”. Chișinău: Tipogr. Reclama, 2012. 296p.

Lectures in Forensic Medicine:

 1. Tetercev V., Mateicic V., Pădure A. Examinarea medico-legală a cadavrului la fața locului (material didactic). Chișinău: “Elan-Poligraf”, 2004. 68 p.
 2. Baciu Gh. Medicina legală. Suporturi de curs. Cartea XIV, partea II. Chișinău, 2009. p.143-208
 3. Baciu Gh. Curs de Medicină Legală. Chișinău, 2013. 302p.

Guidelines:

 1. Baciu Gh., Gavriliuc M., Zapuhlîh Gr., Cuvșinov I., Mutoi Gr., Tetercev V., Pгdure A. Aprecierea medico-legală a gravității vătămării corporale în traumele cranio-cerebrale (indicații metodice). Chișinău: CEP Medicina, 2005. 30p.
 2. Pădure A., Baciu Gh., Hotineanu Vl. „Cerințele înaintate față de perfectarea fișei medicale a bolnavului de staționar (formularul 003/e)”. Chișinău: CEP Medicina, 2009. 18p.
 3. Șarpe V. Medico-legal examination of the person (methodic and didactic guideline). Chișinău: CEP Medicina, 2013. 30p.
 4. Șarpe V. Medico-legal examination of the cadaver (methodic and didactic guideline). Chișinău: CEP Medicina, 2013. 41p.

Practical guides:

 1. Dolea I., Doraș S., Baciu Gh., Pгdure A., Coșciug I., Rоjicova S. Expertiza judiciară în cauzele privind minorii (ghid practic). Chișinău: Combinatul Poligrafic, 2005. 136p.
 2. Baciu Gh. Expertiza medico-legală a cadavrului și persoanei. Chișinău: CEP Medicina, 2008. 178p.

Articles published in journals with IF:

 1. Pădure A., Gramma R. Dreptul pacientului la informare și consecințele nerespectării acestuia. Revista Română de Bioetică. 2011, 2, p.33-39

Articles in journals published abroad:

 1. Pădure A., Baciu Gh., Bondarev A. Level of surgeon’s knowledge of the patient’s rights in the Republic of Moldova. Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. 2011, nr.II, vol.1, p.32-36
 2. Пэдуре А.М. Права пациента в Республике Молдова. Клiнiчна та експериментальна патологiя. 2011, nr.2(36), T.10, p.142-145